ABFs studiekommitté 15-03-2016 Del 2 av 3

Handikappförbunden har genomgått en omorganisation 2011-2014 där personalen minskat med 25 procent. Förutom LSS-frågan, Arvsfonden projekt och standardiseringsarbete jobbar man med den kommande nationella strategin för Sveriges funktionshinderpolitik tillsammans med Myndigheten för delaktighet. Intressepolitiskt fokuserar man på rätten till försörjning, jämlik hälsa och ett samhälle för alla. Det allra nyaste är "Avstamp 2017". I detta ingår byte av både namn och lokaler samt ett 75 års jubileum nästa år. Avslutningsvis rapporterade Sveriges Dövas riksförbund. De gör nu en stor omorganisation, minskar sin personal och det är de intressepolitiska frågorna som mest rationaliseras bort. De arbetar dock mycket med mottagandet av asylsökande från Syrien och lyfter frågor om tolkstöd i arbetslivet.
 
Enligt Synskadades riksförbund finns fortfarande stora brister i ABFs digitala tillgänglighet, men ny webb är på gång och utbildning i bland annat tillgängliga PDF-filer ska arrangeras. SRF har också ett stort projekt på gång för att belysa synskadades livssituation. Riksförbundet HjärtLungs två stora projekt just nu är "Ljuset på" och "Känn pulsen". Det första handlar om dolda folksjukdomar. Den andra uppmanar folk att ta pulsen oftare för att motverka förmaksflimmer som kan ge stroke. Epelepsiförbundet är nöjd eftersom Socialstyrelsen arbetar fram riktlinjer för deras diagnos. De har en ny bok på gång och arbetar med ett projekt med service och signalhundar. Personskadeförbundet RTP presenterade sitt Arvsfonden projekt "Kunskapsnätet". Ett deltagarstyrt, digitalt forum för att dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättning.
 
Jag pratade om ABF Gästrikebygdens projekt där DHR och många andra funktionshinderorganisationer deltar. Mycket kortfattat går det ut på att göra ABFs verksamhet mer tillgänglig för fler samtidigt som de lokala funktionshinderorganisationerna engageras för att göra mer aktiviteter i samarbete med ABF. Jag berättade också att DHR lämnat in Sveriges första anmälan om diskriminering på grund av otillgänglighet till Gävle tingsrätt. Jag berättade om hur DHR arbetar med medlemsrekrytering och visade den motion som DHR lämnat in till ABFs förbundsstämma. På förbundsstämman 2012 var det en DHR-motion som bidrog till studieförbundets nuvarande tillgänglighetsstrategi. DHRs motion till stämman 2016 handlar om att nuvarande strategi, som sträcker sig året ut, måste utvärderas och uppdateras. Enligt ABFs tillgänglighetsansvarige Carin Thurfjell kommer ABFs förbundsstyrelse föreslå att nuvarande tillgänglighetsstrategi förlängs i fyra år.
 
Fortsättning imorgon med den sista delen...

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0