Vad tycker Miljöpartiet?

Under årets Almedalenvecka har min blogg fokus på lagen som betraktar otillgänglighet som en ny form av diskriminering. Om du fortsätter läsa i dagens blogginlägg får du veta vad Miljöpartiet tycker om diskrimineringslagen. Det är Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen som svarat. Jag har gjort en kort intervju och hon svarade via mail. Jag har inte gjort några redaktionella ändringar utan helt enkelt klippt ut texten i svaret och klistrat in här i bloggen.
 
Maria Ferm, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen
 
Jag och Miljöpartiet tycker att det är väldigt bra och viktigt att otillgänglighet tillkommit som diskrimineringsform. Dels för att det öppnar för att ställa de som inte tillgänglighetsanpassar till svars men ännu mer för att det sänder en signal om att detta är viktigt och därigenom fungerar förebyggande. Vad vi förstått har den nya lagen redan efter ett drygt år fått effekt, även om det första ärendet precis tagits upp av DO. Många företag har redan gjort eller inlett tillgänglighetsanpassningar.

I nuläget gäller lagen bara för företag som har över 10 anställda. Tanken med undantaget är att skydda småföretag från för höga kostnader. Problemet är att gränsen är väldigt godtycklig och det kan bli stora skillnader i vad ett företag förväntas prestera om det har en anställd mer eller mindre. Parallellt med denna gräns finns en skälighetsklausul som även kan undanta större företag om till exempel ombyggnationer anses oskäliga pga vilken byggnad det är frågan om eller liknande.
 
Miljöpartiet vill att undantaget gällande 10 anställda tas bort. Huvudregeln ska vara att företagslokaler ska kunna användas oavsett funktionsvariation men att varje fall ska bedömas individuellt där antal anställda kan finnas med som en parameter i skälighetsbedömningen men inte vara en tröskel för hur högt ställda tillgänglighetskrav som gäller. Vårt förslag bereds just nu inom regeringskansliet och vi hoppas så småningom på en lagändring i enlighet med detta.
 
Vi har i regeringsställning kraftigt förstärkt arbete mot diskriminering: resurser till DO och antidiskrimineringsbyråer har ökats, även funktionshinderrörelsen har fått ökade anslag (via Socialdepartementet). Vi har dessutom lämnat en proposition till riksdagen om aktiva åtgärder (i diskrimineringslagen) där alla diskrimineringsgrunder nu fullt ut ska inkluderas i bestämmelserna om förebyggande arbete. Det är ett viktigt steg för en heltäckande diskrimineringslag.

Vänligen, Maria
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0