Vad tycker Socialdemokraterna?

Under årets Almedalenvecka har min blogg fokus på lagen som betraktar otillgänglighet som en ny form av diskriminering. Om du fortsätter läsa i dagens blogginlägg får du veta vad Socialdemokraterna tycker om diskrimineringslagen. Det är Eva-Lena Jansson (S), riksdagsledamot från Örebro län och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet som svarat. Jag har gjort en kort intervju och hon svarade via mail. Jag har inte gjort några redaktionella ändringar utan helt enkelt klippt ut texten i svaret och klistrat in här i bloggen.
 
 
Eva-Lena Jansson (S), Riksdagsledamot, Örebro län
Ledamot, Arbetsmarknadsutskottet
 
Hej Lars-Göran

Här kommer mitt svar på din fråga:
Diskrimineringslagen utvidgning om bristande tillgänglighet är dessvärre omgärdad av en rad undantag. Något som också DO påpekade vid sitt besök hos arbetsmarknadsutskottet den 12 februari 2015. Socialdemokraterna framförde följande i sin reservation vid införandet ”att det är principiellt fel att undanta en så stor andel av de företag som tillhandahåller varor och tjänster helt från lagstiftningen. Det innebär ju faktiskt att man godtar diskriminering om företaget har färre än tio anställda. Detta är orimligt.”

Som jag ser det kvarstår vår uppfattning. Regeringen har via ansvarigt statsråd Alice Bah Kuhnke redogjort för att man ska att se över hur diskrimineringslagens skydd mot bristande tillgänglighet kan stärkas ytterligare. Något som Socialdemokraterna självklart står bakom.

Det finns all anledning för oss att följa de fall som nu anmälts och blir föremål för prövning för att se om intentionerna bakom lagen får genomslag. Jag kommer inte att delta vid årets Almedalsvecka så jag får önska dig en trevlig sommar så här istället.

Vänliga hälsningar
Eva-Lena Jansson (S)
 
Trackback
RSS 2.0