Måndagen den 6 februari


"Människan är vårt uppdrag" är rubriken när Sandvikens kommun, som i år fyller 150 år, arrangerar en temadag kring funktionshinderpolitiska frågor med en mängd seminarier och utställare på Göransson Arena. Bandylaget SAIK slängs ut från arenan under en dag och lokalerna fylls istället med människor som arbetar med funktionshinderpolitiska frågor från hela regionen. Dagen invigs med tal av landshövdingen Barbro Holmberg, och förutom att jag kör ett 45-minutersprogram medverkar även bland annat Karl Grunewald.

ESF-projekt i samarbete med Tyskland

Den 19-20 januari var jag och Fredrik Lindgren i Berlin för att träffa representanter från det Tyska företaget Synapse. Under två spännande dagar fick vi lära känna Andreas, Claus, Anne och Mikael som berättade hur de arbetar med projekt i den Europeiska socialfonden (ESF) för att bland annat hjälpa personer med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden. När Clause startade Synapse för 15 år sedan var det i liten skala, men under 2011 har totalt sju projekt varit igång och närmare hundra personer med speciella behov har givits arbetstillfällen. Synapse är indelat i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Den största delen handlar om att driva projekt med pengar från ESF-fonden. Det börjar alltid med att de får en idé till ett projekt, letar partners, bygger nätverk och sedan skriver bidragsansökan. Men eftersom Synapse står som huvudägare för projekten krävs oftast mycket pengar för att först finansiera projekten innan ESF betalar ut bidragen i efterhand. Dessa medel tjänar företaget genom att å ena sida arbeta med lärande och konsultverksamhet samt å andra sidan sälja tjänster till funktionshinderorganisationer. Synapse tar även några procent av projektpengarna som betalning för all administration av projektledarskapet.

Vårt möte i Berlin handlade om att byta erfarenheter mellan varandra. Vi berättade både om hur Processtödet fungerar inom ESF-fonden i Sverige och hur funktionshinderrörelsen, Handisam och regeringen arbetar med handikappolitiska frågor i vårt land. Samtidigt lärde de oss en del om hur det är i Tyskland. Där finns exempelvis ingen motsvarighet till Handisam, det påminner mer om vårt tidigare system med en handikappombudsman. Där finns heller inget krav på att tillgänglighetsfrågan måste inkluderas i ESF-projekt för att få bidragspengar. Vi diskuterade också vad begreppet accessibility står för i jämförelse med barrer free som Tyskarna säger. Andra ämnen vi tog upp var vårt nätverk och den branschorganisation för tillgänglighetskonsulter som finns i Sverige, något liknade finns inte i Tyskland. Avslutningsvis samtalade vi mycket om att försöka hitta idéer och eventuellt samarbeta i något projekt under nästa programperiod för den Europeiska socialfonden eller i andra EU-program.

Vägmärken med rullstolssymbolen

Det finns gott om kluriga vägmärken och andra skyltar som ger diverse tvivelaktig information. När det gäller vägmärken med rullstolssymbolen bjuder jag här på tre varianter. För det första en skylt från Australien som varnar för krokodiler. För det andra en skylt som jag absolut inte har en aning om vad den står för, och för det tredje en skylt från Disneyland om att rullstolsanvändare ska ställa sig upp och gå.

 


OsteoLink Sverige

Sedan en tid tillbaka är jag med medlem i OsteoLink. För dig som inte redan vet det har jag över 20 frakturer på mitt samvete under ett snart 40-årigt liv. Jag är helt enkelt född med osteoporos, eller benskörhet som det heter på rikssvenska. Jag är naturligtvis medlem i Riksföreningen Osteoporotiker, men OsteoLink är något helt annat. Det är det första globala nätverket för dem som är som jag. Mina vänner, familjemedlemmar samt läkare och annan omsorgspersonal är också välkomna. En av medlemarna är förresten Georg Schottl. Det finns brister i kommunikationen om osteoporos men det vill IOF - International Osteoporosis Foundation och University of Geneva göra någonting åt genom att starta nätverket. Tack vare OsteoLink kan jag nu inte bara få kontakt med personer i hela världen i samma situation som jag. OsteoLink ger mig även de senaste nyheterna kring benskörhet. I januari växer OsteoLink ännu mer genom att starta ett samarbete med Netdoktor.se, Sveriges ledande hälsoportal. OsteoLink i Sverige är ett samarbete mellan Reumatikerförbundet, Riksföreningen Osteoporotiker och från professionen Svenska Osteoporossällskapet. Med stöd av Amgen/GSK.

Twitter nyårslöfte

De flesta vet det nog redan, men om du fortfarande svävar i ovisset kan jag avslöja att jag sedan en tid tillbaka fastnat i "Twitter-träsket". I dag har jag över 300 läsare av bloggen, men på Twitter är antalet "följare" bara 30 personer. Mitt nyårslöfte blev därför att försöka få närmare 300 anslutna även till mitt Twitterkonto. Klicka här och bli en av mina "följare" så kan du läsa alla uppdateringar som jag gör flera gånger per dag. Några exempel på mina senaste inlägg hittar du här:

Vill göra en dokumentärfilm, en dogmafilm, om tillgänglighet. Behöver bara hitta någon med parkisons sjukdom som kan filma.

Gävle är havsstad, har slogan "Alla ombord". Borde då inte Bocken bytas mot en Strömming? Då är det ju bra om den eldas, böckling är gott.

Säg efter ledaren. Säg: "Vi är helt självständiga".

Smörj med kylbalsam på den begynnande utbrändheten.

Läste att den övre gränsen för att ställa upp i OS-boxning är 34 år och fick en liten ålderskris inför 40-årsdagen i januari.

En kund glömmer vad den köpt och hur bra produkten var, men kommer alltid minnas ett gott bemötande och god tillgänglighet.RSS 2.0