Positiva och negativa ABF nyheter

Utsikt över havet från Rönneberga konfernshotel på Lidingö där ABFs Förbundsstyrelsemöte arrangerades.
 
Förbundsstyrelsens möte, som arrangeras i en lokal utan hörselslinga, hade många punkter på dagordningen. Här följer en kort samanfattning av det viktigaste. Ingela Edlund från LO avbryter sitt förtroendeupddrag och ny i ABFs förbundsstyrelse blir Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande. Tack vare ABFs enorma folkbildningsinsatts bland nyanlända det senaste året får studieförbundet 15 miljoner kronor i ett extra stöd 2016 från Folkbildningsrådet. En negativ nyhet är att en före detta ombudsman i sydvästra Götaland anmälts och utreds nu av polisen för bedrägeri. En positiv nyhet är att ABF och Unga Örnar knyter nya band och mer uppsökande verksamhet ska göras för att hitta fler barn/ungdomar som i dag är utanför Unga Örnars verksamhet.
 
En positiv nyhet är att föreningarna Forum Kvinnor och funktionshinder samt Unga Funkisar skrivit samverkansavtal med ABF. En negativ nyhet är att Solidar, den europeiska federationenj som ABF tillhör, är i gungning. Efter att ett misstroende lyfts från Tysklands organisation kan Solidars generalsekreterare tvingas avgå. I Sverige är det Huddinges avdelning som gungar något efter att förbundskansliet inlett en granskning av två verksamheter. Brunnsvik folkhögskola gungar mindre i dag än förr. Verksamhetsmäsigt går det bra, en ny rektor har anställts och en filial har öppnats i Gävle. Folkhögskolan har det dock fortfarande ekonomiskt tufft.

ABFs förbundsstyrelse

 
Sedan några år tillbaka sitter jag som ersättare i studieförbundet ABFs förbundsstyrelse där jag, genom ett DHR förtroende, lyfter funktionshinderrörelsens frågor. En gång per år inbjuds både ordinarie ledamöter och ersättare till ett tvådagarsmöte. Den 17-18 oktober, på Rönneberga konferens på Lidingö, innehöll både ett traditionellt styrelsemöte och utbildning. De kommande sex uppdateringarna i min blogg kommer innehålla massor med spännande ABF-nyheter. Allt, de kommande två veckorna, utgår förstås i funktionshinderpolitik med fokus på tillgänglighetsfrågor.
 
Barbro Mellberg, från Idéledarskap AB, utbildade oss under rubriken "En styrelse som stry". I hela världen finns det bara en ABF Förbundsstyrelse. De ledamöter och ersättare den består av är unika. Men frågan är om vi i förbundsstyrelsen verkligen känner oss stolta? Känner vi att vi bidrar, vilka spår vill vi sätta och vilken är min roll? Personligen känner jag mig förstås stolt av att få ha förtroendeuppdraget och jag känner att jag kan bidrag med att ständigt lyfta funktionshinderpolitiska frågor som annars lätt glöms bort.
 
Utbildningen handlade också om vad mitt uppdrag i ABF är. Handlar det om att se till ABFs bästa eller representerar jag bara funktionshinderrörelsens intressen? Vi pratade också mycket om hur en styrelse kan ha olika sätt att styra och hur det påverkar verksamheten. Och är det förresten styrelsen som överhuvudtaget styr eller är det förbundskansliet?

Torsdagen den 17 november 2016

Tillsammans med Parasport Gävleborg besökte jag Polhemskolan i Gävle för några veckor sedan. Jag gjorde en inpirerande föreläsning om tillgänglighet och bemötandefrågor och eleverna fick prova på både rullstol och speciella glasögon som ger olika synnedsättningar. Dagen på Polhemskolan blev så bra att fler skolor nu hört av sig. Torsdagen den 17 november 2017 gör vi därför mer eller mindre samma program för Gävles Yrkesgymnasiet. Jag lovar att ett 30-tal årskurs tre elever som studerar omvårdnad ska få sig en rejäl omgång av tillgänglighet- och bemötandefrågor.

Dialog med PTS

 
Varje gång som myndigheten Post- och Telestyrelsen träffar funktionshinderrörelsen ges utrymme för dialog. Alla representanter från de olika funktionshinderorganisationerna gör varsit inlägg. Här kommer några exempel. Synskadades riksförbund pratade om att deras medlemmar vill kunna personrösta i nästa riksdagsval. De vill att tysta elbilar ska låta och menar att många appar fungerar dåligt för dem som inte ser. Afasiförbundet önskade att displayer på kortläsare för betalning ska vara större eller att texten kan förstoras. De önskade också att Post- och Telestyrelsen tänker mer på deras målgrupps behov när myndigheten gör enkäter och telefonundersökningar. Olika mobiloperatörer har olika kostnader när mobilens datatrafik tar slut. Det ger en ökad kostnad för döva som använder videosamtal.
 
När det blev min tur berättade jag om Stelacon som på uppdrag av Post- och Telestyurelsen i våras skulle utvärdera talsvarssystem och teleoperatörers kuindtjänster. DHR och många andra funktionshinderorganisationer inbjöds att vara testpersoner. DHR kunde däremot inte vara med eftersom lokalerna där workshopen och testerna gjordes var otillgängliga för personer som använder rullstol. Jag berättade också att en DHR medlem bett mig framföra att SF Bios hemsida med information om appar för syntolkning och uppläst text är otillgänglig för personer med nedsatt synförmåga. Jag framförde också medlemmens åsikt om att antalet filmer som fungerar med apparna är för få samtidigt som bidrag till vanlig syntolkning dras in.
 
Många DHR-medlemmar förstår heller inte varför biljetter till teater och konserter kan köpas på nätet, men inte av dem som behöver sitta på rullstolsplats. Då måste biljetten bokas på telefon. Avslutningsvis tog jag upp tillägget i diskrimineringslagen som betraktar otillgänglighet som diskriminering och Agenda 2030, FNs globala mål för hållbar utveckling. Jag önskade att kommande möte i mars 2017 kunde ta upp hur Agenda 2030 och diskrimineringslagen påverkar Post- och Telestyrelsens områden.

Hur tillgängliga är mobiloperatörer?

På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har företaget Stelacon gjort en utvärdering av tillgängligheten i mobiloperatörers tjänster. Vi gör allt mer via appar och webbsidor, men hur bra fungerar det för personer med funktionsnedsättning? För att få svar har över 200 personer gjort användartester. De nio största mobiloperatörerna har intervjuats och Stelacon har själva ringt, chattat och skickat mail för att se hur lång tid det tar innan de får svar.
 
Stelacon har en lång rapport med diagram och resultat om vilken mobiloperatör som är bäst och sämst inom olika områden. Massor med statistik information som jag inte tänker redogöra för här. Undersökningen visade dock på många brister. Mobiloperatörer har appar med bilder som saknar tillhörande texter. Mobiloperatörer har generellt liten kunskap om personer med funktionsnedsättnings behov, många vet inte vad en skärmläsare är. Menyer behöver göras med tydligare struktur, abonnemangsvillkor beskrivas enklare och ofta är text för små med otillräcklig färgkontrast mot bakgrunden.
 
Utvärderingen gjordes genom att användarna först skulle hitta information om kundtjänst och närmaste butik. Sedan skulle ett abonnemang upprättas och när det var klart granskades "mina sidor", information om senaste fakturan, hur supporten fungerar osv. Avslutningsvis kontrollerades hur svårt eller lätt det är att avsluta ett abonnemang.

Arbete med att förhindra fulsälj

 
Myndigheten Post och Telestyrelsen arbetar tillsammans med branschorganisationen Telekområdgivarna för att försöka förhindra så kallad "fulsälj". Oseriösa företag lurar kunder in i långa avtal. Ofta är det telefonförsäljning till äldre och personer med kongnitiva funktionsnedsättningar. För att försöka förhindra de som strider mot Konsumentskyddslagstiftningen utövar Konsumentverket och Post och Telestyrelsen tillsyn. Genom Telekområdgivarna arbetar med också förebyggande.
 
Telekområdgivarnas vision är att telekom blir Sveriges bästa konsumetmarknad. Att konsumenterna ska bli bättre konsumenter och att operatörer blir bättre operatörer. Telekområdgivarna ger bland annat kostnadsfri konsumentrådgivning vid tvister om tv, telefoni och bredband. En handlingsplan för etiskhet har tagits fram som telekomoperatörer ska godkänna för att inte uteslutas från marknaden. Ett manus vid avtalsskrivning håller på att arbetas fram.

Snart slutar vissa hörselhjälpmedel fungera

År 2014 bestämde regeringen att användningsområdet för frekvenserna 700 mhz - 794 mhz ska ändras. Från och med den första januari 2017 verkställs beslutet vilket ger stora konsekvenser för personer med nedsatt hörselförmåga. Ändringen görs eftersom behovet av marksänd tv minskat samtidigt som behovet av bättre mobiltäckning ökar. Men när trådlösa sändare plötsligt inte får användas på frekvenserna 700 mhz - 794 mhz slutar många trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel att fungera.
 
Många av de hörselhjälpmedel som i dag finns i kyrkor, föreningslokaler, idrottsanläggningar, skolor, konferensanläggningar och teatersalonger riskerar att sluta fungera. Ett arbete som för många verksamheter betyder kostnader på över 100 000 kronor om de allmänna lokalerna fortfarande ska vara tillgängliga för personer med nedsatt hörselförmåga. Kostnader för privata hörselhjälpmedel kommer troligtvis försökringskassan stå för, men den funktionshinderorganisation som köpt hörselhjälpmedel till föreningslokalen kan behöva köpa nytt. Den kommun som investerat hörselhjälpmedel i sina skolor, den teaterförening som skaffat hjälpmedlet till sin teatersalong och många, många fler kan tvingas köpa ny utrustning.

En variant av Siri i Iphone

 
På uppdrag av regeringen arbetar Post- och telestyrelsen med ett projekt som heter "Språkresursbanken" för att främja infrastrukturen av talbaserade tjänster. För det första tar myndigheten, i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, fram en databas med ljudfiler. En mängd språkresurser som samlas och blir en variant av "Siri" i Iphone. Ju mer data ju bättre verktyg blir det. Fördelen med detta, mot andra system som exempelvis "Siri", är att talresursbanken är öppen för alla att använda utan kostnader och krångliga licenser. Ingen vet däremot hur framtiden blir. Vem som ska förvalta databasen och hur det ska finansieras är inte klart.
 
Den andra delen i regeringsuppdraget handlar om textning av program i SVT. I dag sitter någon med fingrarna på ett tangentbord och försöker skriva så fort den kan för att följa med det som sägs. Det kallas direkt textning. I många andra länder används andra metoder och nu har företaget Lingsoft fått uppdraget att ta fram en svensk prototyp av taligenkänningssystem. Det finns både fördelar och nackdelar med den gamla och den nya metoden. I dag blir det stavfel och den som skriver hinner inte alltid få med allt som sägs. I taligenkänningssystemet kan den som otydligt säger "jag åker bil" bli textad "jag åker pil". Med hjälp av workshops och användartester tar Lingsoft reda på personer med funktionsnedsättnings behov och åsikter.
 

DHR lämnar Post- och telestyrelsen

Bloggens sex kommande uppdateringar är nyheter med fokus på tillgänglighetsfrågan. Sex intressanta nyheter som handlar om myndigheten Post- och telestyrelsens verksamhetsområde. Den 3 oktober deltog jag på myndighetens samråd med funktionshinderrörelsen och fick verkligen veta många heta nyheter inom funktionshinderområdet. Visste du exempelvis att de flesta trädlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel slutar fungera från och med nästa år? Det blir många kyrkor, teatersalongar, föreningar, skolor osv... som måste lägga mycket pengar på att köpa nya hjälpmedel. Jag berättar mer under kommande uppdateringar. Det blir alltså totalt sex uppdateringar under tolv dagar. Och här kommer nyhet nummer ett.
 
På uppdrag av funktionshinderorganisationen DHR har jag suttit i Post- och telestyrelsens samråd med funktionshinderrörelsen i några år. Det går inte att engagera sig i allt, min kalender är oftast sprängfylld med uppdrag, och jag måste prioritera. När Post- och telestyrelsen tog upp frågan om att en ny mandatperiod inleds från 2017 meddelade jag att jag inte ställer upp för omval. Och DHR bestämde samtidigt att inte tillsätta någon ny person utan lämnar sin plats i Post- och telestyrelsens samråd med funktionshinderrörelsen. När myndigheten träffade funktionshinderrörelsen senast, måndagen den 3 oktober 2016, var det både mitt, och DHRs, sista möte. Och alla nyheter som mötet innehöll dyker upp här i bloggen under de kommande dagarna.

Mikrovågsugnen sitter för högt

 
Det kryllar av utredningar för att försöka förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Det senaste jag läst kom från Arbetsförmedlingen och var ett regeringsuppdrag om att redovisa situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Dokumentet hade 168 sidor med siffror, procent och bokstäver som bildade massor med ord. Det blev inte bättre för det. Allt beror helt enkelt på arbetsgivares attityder och dålig kunskap. Jag förklarar här hur jag menar när jag påstår att mikrovågsugnen sitter för högt.
 
 
 

En pirat på 2000-talet

Jag är född med osteoporos, använder rullstol och har haft över 20 frakturer under mitt 39-åriga liv (idag 44). Folk tror att jag har ett handikapp, men jag har aldrig spelat golf. På sommaren gillar jag däremot att segla och på vintern åker jag skicart nerför backen. Å ena sidan är jag en ”medelsvensson” trots att jag tar mig fram med gummidäck istället för skornas gummisulor. Å andra sidan har jag inte villa, volvo och vovve, utan lever med min fru i ett radhus, kör Hyundai och har katter. Ibland känner jag mig som en pirat.

Mitt liv är präglat av frakturer. Ett benbrott gör fruktansvärt ont. Varje gång tar det lång tid med sjukvård och rehabilitering innan jag återhämtat mig, men jag har aldrig betraktat mig som sjuk. Det är bara när jag blir riktigt förkyld som du ska tycka synd om mig. Stora delar av min uppväxt tillbringades på sjukhus. Skolgångens lektionstimmar från sjukhussängen, vinster och förluster i korridorernas rullstolsrallyn och en gång ville jag absolut inte hem eftersom rumskamratens pappa installerat en video och hyrt den senaste filmen med James Bond. Jag minns alla pennor jag tog ur sköterskornas bröstfickor och gömde i kuddrummet och den första gången jag kysste en tjej. Hon hade diabetes. Vi smet ut från avdelningen till hissarna och låtsades titta på utsikten om någon kom.

Efter gymnasiet, och några år som växeltelefonist, satsade jag på skrivandet. Jag arbetade som lokalreporter och var plötsligt författare till boken ”Livet rullar vidare”. I dag driver jag ett företag och titulerar mig tillgänglighetskonsult. Jag hjälper kommuner, landsting, myndigheter, föreningar och företag att skapa tillväxt genom att göra verksamheter användbara för fler. Mitt liv rullar bokstavligen vidare med min osteoporos som satt sina spår. Min livslånga erfarenhet av att vara rullstolsanvändare ger en unik kompetens. Tack vare, och på grund av, min funktionsnedsättning är jag den jag är. En individ som ser livet ur ett rullstolsperspektiv.

Problem försvinner inte om du blundar tillräckligt länge, tittar bort eller låtsas att de inte existerar. Kanske fungerar det för en gående, men för mig spelar det ingen roll hur hårt jag än kniper ihop ögonen. Orättvisor finns alltid i de vanligaste vardagssituationer. Jag kan leva med att jag aldrig kan vara tomte för barnbarnen på julafton och räkna med att barnen fortfarande tror på tomten. Men jag accepterar aldrig att en rullstolsanvändare utestängs, diskrimineras och tvingas avstå något på grund av att trappsteg är i vägen. Min uppgift med livet är att eliminera all otillgänglighet.

När Dr. Temperance Brennan i TV-serien Bones hittade ett skelett från en man med osteoporos tittade jag extra noga. Hon förklarade för sin kollega att benen är skörare och påminner om skelettet hos en pirat som varit ute till havs i många år och ätit näringsfattig föda. Pirat, tänkte jag, och såg mig själv vifta med Jolly Roger i en pimpad sjörövarutsmyckad rullstol. När en arkeolog om tusen år gräver i jorden och hittar benbitar från mig ska jag förändra hela den svenska historien. Jag kan redan nu se tidningsrubrikerna - ”Arkeolog har bevis, det levde pirater i Sverige på 2000-talet”.


Skriven 2011-07-13 för Osteoporosföreningens medlemstidning.
Publicerad i tidningen i augusti 2011.

Benskörhet i fokus den 20 oktober 2016

Nästan dagligen utbildar jag andra i tillgänglighet- och bemötandefrågor, men att prata om benskörhet är egentligen inte min grej. Jag har naturligtvis en personlig erfarenhet av att under 44 år ha levt ett helt liv med Osteoporos Imperfekta, men jag har egentligen aldrig satt mig in i diagnosen. Till 110 procent intresserar jag mig för funktionshinderpolitiska frågor, främst tillgänglighetsfrågan förstås men annat kan också vara spännande. Jag kan stånga mig blodig för att någon ska bygga ett ledstråk för blinda, installera en hörselslinga för hörselskadade eller bygga en ramp för personer med nedsatt rörelseförmåga. Men min privata diagnos är mycket sällan, typ aldrig, på dagordningen.
 
Jag är medlem i Osteoporosförbundet. För några år sedan satt jag i Gävleborgs regionala osteoporosförening och i takt med att föreningen etablerade sig i Gävleborg lyckades vi påverka Regionen så att utrustning och kompetens för bentäthetsmätning nu finns i Gävle. Personer med benskörhet behöver inte längre åka till Falun eller Uppsala. Just nu sitter jag och läser Socialstyrelsens information om ovanliga diagnoser. Den 20 oktober 2016 arrangerar nämligen Gävleborgs regionala osteoporosförening en medlemskväll och jag har fått uppdraget att hålla i trådarna.
 

Polhemskolan onsdagen den 5 oktober 2017

Det är alltid skoj att föreläsa. Den där adrenalinkicken att få stå på en scen framför en publik och inspirera och utbilda är obetalbar. Samtidigt måste jag förstås erkänna att vissa uppdrag är mer "rock´n roll" än andra. Hoppas du förstår mig rätt nu, men att utbilda ett gäng trötta kommunpolitiker i Långt-bort-i-stan, är helt enkelt inte lika upphetsande som att tala inför elever i grund- eller gymnasieskolan. Föreläsningar på skolor är riktigt skoj och onsdagen den 5 oktober får jag uppleva den där speciella känslan igen när jag besöker Polhemskolan i Gävle.

ABFs arbete med tillgänglighetsfrågor - del 3 av 3

Tillgänglighet är en viktig fråga för ABF. Under de senaste månaderna har jag haft ett uppdrag för studieförbundet ABF i Gästrikebygden. Jag har inventerat all verksamhet i Ockelbo, Norrsundet, Gävle och Sandviken. Jag har kontrollerat alla vinklar och vrår, gått runt med måttband och fotograferat det mesta. All information har sedan publicerats i tillgänglighetsdatabasen TD. Länkar till resultatet hittar du här på ABF Gästrikebygdens hemsida.
 
Paralellt med inventeringsarbetet har en projektgrupp med representanter från funktionshinderrörelsen försökt skapa mer engagemang bland personer med funktionsnedsättning i föreningar ansluten till ABF. Nya hörselslingor har köpts in och installerats, hjälpmedel till synskadade och blinda finns till datorer och flera enskilda samtal med individer i lokala funktionshinderföreningar har genomförts. I Sandviken och Gävle har avdelningarna även flyttat till nya lokaler för att förbättra den fysiska tillgängligheten.
 
Det senaste året har det alltså hänt en hel del i ABF Gästrikebygden för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Personligen brukar jag alltid säga att tillgänglighet skapar tillväxt. Den som gör en tillgänglighetsåtgärd ska se det som investering, inte kostnad. Jag brukar ofta påstå att mer tillgänglighet för fler till och med, på sikt, kan öka din omsättning radikalt. Men denna gång hade jag fel. Jag kan inte förklara varför, men ABF Gästrikebygdens statistik visar att ju mer tillgänglig verksamheten blir ju mindre studietimmar blir det. 2012 beslutade ABFs förbundsstyrelse att all verksamhet ska bli mer tillgänglig. Men under 2010-2016 har antalet studietimmar i funktionshinderförbunden minskat med 50 procent.

ABFs arbete med tillgänglighetsfrågor - del 2 av 3

ABFs studiekommitté är till för att representanterna från funktionshinderorganisationerna kan träffas, byta erfarenheter och nätverka. Tack vare studiekommittén kan ABF också berätta om det senaste. En nyhet är att ABFs nya idéprogram, årsplanen och andra handlingsplaner snart finns i alternativa format som lättläst och i punktskrift. En annan nyhet är att två nya föreningar snart är ABF medlemmar. Föreningarna är Forum för kvinnor med funktionshinder samt Unga Funkisar.

Efter att ABFs förbundsmöte nyligen beslutat att studieförbundets tillgänglighetsarbete ska fortsätta är en ny (uppdaterad) tillgänglighetspolicy på gång. Målen som fastslogs 2012 förlängs till 2019 och kompletteras med bemötandefrågor. I projektet "Stärka folkrörelsen" är ett nytt utbildningsprogram på gång. Ett material som kan användas av en lokal avdelnings- eller distriktsstyrelse som ställer frågor som "vad vill vi med föreningen?" och "hur går vi vidare från ord till handling?". ABF vill också satsa mer på nyanlända personer med funktionsnedsättning. Genom att funktionshinderrörelsen och ABF får fler studietimmar och föreningarna får nya medlemmar.

ABFs förbundskansli har en handlingsplan för 2016 med många mål som berör personer med funktionsnedsättning. Alla ABF avdelningar och distrikt ska ha en handlingsplan för tillgänglighet, antingen en ny eller uppdaterad gammal variant som är relevant för 2016. Tyvärr hade det i somras bara lämnats in 35 stycken. När det gäller personer som är ansvariga för tillgänglighetsfrågor ser det bättre ut. En tillgänglighetsansvarig ska finnas i alla avdelningar och distrikt, och det uppfylls av alla utom fem avdelningar. Alla avdelningar och distrikt har ännu inte påbörjat sin tillgänglighetsinventering, men målet för 2016 har uppnåtts eftersom ungefär hälften av avdelningarna publicerat anläggningar i Tillgänglighetsdatabasen TD. Ungefär hälften av avdelningarna har även genomfört minst ett utbildningstillfälle för sin personal, cirkelledare och styrelse med fokus på tillgänglighetsfrågan. Under hösten är det klart att all publik information från förbundsexpeditionen ska vara tillgänglig för dem som använder talsyntes eller behöver annan anpassning. Ett nytt studiematerial i form av ett spel kring bemötande ska också skapas.


RSS 2.0
Läs även andra bloggares åsikter om handikapp, tillgänglighet, politik, funktionsnedsättning
Athenas förmedlar föredrag
Blogg listad på Bloggtoppen.se
Pinga Frisim bloggping

Följ mig på Twitter

DHRs bloggnätverk