Agenda 2030

 
I september 2015 antog FNs generalförsamling en resolution som heter Agenda 2030. Det är en 15-årig agenda med 169 delmål och 17 mål för långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Den svenska regeringen har upprättat en delegation som ska göra allt den kan för att Sverige genomför målen. Men innan delegationen har ett förslag till handlingsprogram i mars 2017 ska landets myndigheter berätta hur dom ser på saken. Vilka mål i Agenda 2030 borde exempelvis Boverket ansvara för att de blir genomförda?
 
Jag svarade så här på frågan när Boverket senast träffade representanter från funktionshinderrörelsen.
Boverket borde fokusera på tre av de 17 målen. Mål 4 har rubriken "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla". Här handlar det om att Boverket exempelvis ska göra allt de kan för att otillgängliga studentbostäder inte ska byggas. Mål 11 heter "Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara". Detta är förstås ett självklart mål för Boverket att arbeta med. Jag poängterade att begreppet universell design måste finnas med. En annan fråga som Boverket måste ha på mål 11 -dagordningen är att funktionshinderperspektiv och tillgänglighet tydligt avspeglas i översiktsplaner och detaljplanering. Många gånger är kommuner inte så bra på det.
 
Avslutningsvis borde Boverket även sätta tänderna i mål 16 som heter "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer". Här handlar det främst om att, tycker jag, Boverket borde se över kommunernas och länstyrelsens tillsynsansvar. Vi har i dag HIN som reglerar de enkelt avhjälpta hindren. Samtidigt visar undersökningar på stora brister eftersom lagarna inte följs och det saknas mer eller mindre ett seriöst tillsynsansvar.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0