Torsdagen den 27 november 2014

Sedan 2007 gör jag, i snitt, ett 30-tal uppdrag om tillgänglighet och bemötandefrågor per termin. Nu för tiden är det däremot inte så ofta jag är på hemmaplan. Oftast reser jag runt i landet och hjälper kommuner, landsting, myndigheter, företag och föreningar att skapa tillväxt genom att göra verksamheter mer tillgängliga för fler. Men i höst gör jag några lokala uppdrag. Ikväll, som jag berättat förr, föreläser jag i Gävle. Torsdagen den 27 november är det Sandviken som gäller. Klockan 18.30 är alla välkomna till Sandbacka park i Sandviken för att ta del av mitt program.

Tisdagen den 28 oktober 2015

Tisdagen den 28 oktober måste alla i Hälsingland se upp, speciellt om du bor i eller i närheten av Bergsjö. Mellan klockan 18.30-21.00 föreläser jag nämligen om tillgänglighet och bemötandefrågor på Bergsjögården. Alla är välkomna.

Måndagen den 27 oktober 2014

Nu för tiden är det ganska sällan jag gör föreläsningar på hemmaplan i Gävle, men måndagen den 27 oktober är ett undantag. Alla är välkomna när jag, mellan klockan 18.30-21.00 utbildar i tillgänglighet och bemötandefrågor, på Teknikparken i Gävle. Självklart handlar det om hur du gör för att skapa tillväxt genom att göra din verksamhet mer användbar och tillgänglig för fler.

Onsdagen den 22 oktober 2014

Onsdagen den 22 oktober är jag i Karlskoga. På uppdrag av DHRs Örebrodistrikt gör jag en föreläsning som både handlar om tillgänglighet och bostadsanpassning. Min plan är att fokusera på hur man som enskild person kan använda sina rättigheter för att arbeta för ett mer tillgängligt, användarvänligt och bra samhälle för så många som möjligt.... helst alla. Eftersom jag nyligen medverkade på Boverkets rådslag om bostadsanpassning (det är en hel del nyheter på gång) har jag nu för tiden även ganska bra kunskap i bagaget kring dessa frågor.

RSS 2.0