Förra årets Almedalsvecka

Tänk vad tiden går fort. Det är redan ett år sedan som jag anmälde Almedalsveckan för diskriminering eftersom otillgänglighet utestängde mig från den ena politikerdebatten och minglet efter det andra. Det har nog aldrig pratats så mycket om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning under en politikervecka i Visby som ifjol. Efter att Svenska Dagbladet uppmärksammat min anmälan tog det bara några timmar innan jag fick över 6 000 träffar på google när jag sökte på mitt namn och Visby. Mediauppmärksamheten blev enorm. Allt från TV4 och alla landets lokala morgontidningar till Rapport i Sveriges Televison och Aftonbladets morgonsoffa ville uppmärksamma att Almedalsveckan anmälts för diskriminering. Vill du se mer om vad jag "ställde till med" under förra årets Almedalsvecka rekomenderar jag att du läser bloggens alla inlägg från sommaren 2015. Ett exempel hittar du här:
 
 
Från och med nu förvandlas min blogg, som ifjol, till en Almedalen-blogg där jag kommer att berätta allt (och lite till) om mina dagar på ön. Förra året lyckades jag vända ut och in på tillgänglighetsfrågan rejält tack vare anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. Nu får vi se vad som händer i år. Ett är i alla fall säkert, det kommer handla om lagen som betraktar otillgänglighet som diskriminering. Jag har nämligen intervjuat massor med människor, allt från Boverkets generaldirektör och Handikappförbunden ordförande till samtliga riksdagspartier och.... många, många fler. Om du följer min blogg under kommande dagar får du veta vad de svarar på frågan "Vad tycker du om diskrimineringslagen?".

Framtidens funktionshinderpolitik

Sveriges nuvarande strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken antogs av regeringen 2011. När den handlingsplanen går ut sista december 2016 förväntas inte bara en utvärdering. Myndigheten för delaktighet arbetar nu för fullt med ett förslag till framtidens funktionshinderpolitik. Senast den 30 juni ska Myndigheten för delaktighet redovisa hur inriktningen för kommande år ska se ut. Sedan är det upp till regeringen att bestäma. I dagsläget ser det inte ut som att Myndigheten för delaktighets förslag kommer att skickas ut på remis.
 
Enligt säkra källor kan jag redan nu avslöja delar av vad Myndigheten för delaktighet kommer föreslå. Myndigheten pratar om att försöka samordna fler. I dag vet exempelvis Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket knappt vad den andra gör trotts att de alla arbetar inom samma transportbranch. På Regeringskansliet konstateras det att sammarbetet över departementsgränser också måste förbättras. I den nya handlingsplanen för svensk funktionshinderpolitik ska FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning få en tydligare roll. Myndigheten för delaktighet anser också att alla måtningar om måluppfyllelser och all rapportering som gjort mellan 2011-2016 borde minska framöver. Istället vill man lägga mer fokus på vilka aktiviteter och insatser som alla myndigheter ska göra.

Kommer studentbostäderna bli otillgängliga?

På olika sätt har diverse utredningar de senaste åren försökt få fram en modell där undantag vid byggnation av studentbostäder gör dem otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderrörelsen har protesterat villt varje gång och Boverket har sagt nej till de flesta regeringsförslag. Personligen trodde jag att frågan nu var färdigutredd men på grund av en motion som tillstyrktes av Civilutskottet ligger ett utredningsuppdrag på Boverkets bord igen. Denna gång finns förslag på att både utformningskrav och teckniska egenskapskrav ska minska. Boverket ska redovisa till Näringsdepartementet senast den 30 juni, men redan nu kan jag avslöja hur det troligtvis går.
 
När jag första gången hörde talas om att studentbostäderna skulle utredas igen blev jag orolig. I flera år har funktionshinderorganisationer protesterat och Boverket har sagt nej, men tänk om tillräckligt många envisa droppar (utredningar) till sliut urhålkar stenen. Efter det senaste samrådsmötet mellan Boverket och funktionshinderorganisationerna är jag dock lugnare. Funktionshinderorganisationerna protesterar fortfarande otröttligt och min maggropskännsla säger att Boverket säger nej igen.
 
Jag bombarderade med argument.
1. Jag hänvisade till DHRs skrivelse till Civilutskottet om att Sverige bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om otillgängliga studentbostäder byggs.
2. Jag lämnade in DHRs skrivelse till Boverket som ett remissvar till myndighetens utredning, trots att utredningen ännu inte är klar och ingen vet om den skickas ut på remis.
3. Jag hävdade att all otillgänglighet vid nybyggnationer är totalt oaceptabelt och inte får undantas på något plan.
4. Jag pratade om att vi i dag behöver många nya studentbostäder, men om några år är det kanske äldreboenden som behövs. Det är mer kostnadseffektivt att bygga rätt och tillgängligt direkt den dagen då studenterna flyttar och pensionärer använder lägenheterna som äldreboende.
5. Jag pratade om att personer med funktionsnedsättning ofta står långt från arbetsmarknaden. Otillgängliga boenden gör det svårare och mindre motiverande att studera, kunskapsnivån förbättras inte och personer med funktionsnedsättning får det ännu svårare på arbetsmarknaden.
6. Jag förklarade att Sverige skulle bryta mot Agenda 2030 om otillgängliga studentbostäder byggs. Mål 4 har rubriken "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 
Det märks på Boverkets representanter att de är trött på att utreda studentbostäder nu. Boverket levererade en mängd argument.
1. Boverket har redan utrett frågan och sagt nej. Inget nytt har uppkommit sedan dess. Redan i dag, med 16 kvadratmeter och ibland till och med 15,4 kvadratmeter är miniminivån nådd. De minsta lever upp till tillgänglighetskrav under förutsättning att studenten gör allt i sängen - äter, studerar, träffar kompisar, sover.
2. Boverket tror inte att Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om undantag med otillgängliga studentbostäder genomförs.
3. I Norge finns undantag med Boverket anser att det inte går att jämföra Sverige med andra nordiska länder. Det finns för många olika faktorer att ta hänsyn till.
4. Boverket har tagit del av amerikanska forskningsrapporter som visar att det inte är bra för den psykiska hälsan att bo på mindre ytor än 15 kvadratmeter.
5. Boverket vill få bort funktionshinderperspektivet och menar att en student inte är en homegen grupp. 20 procent är exempelvis äldre än 30 år, många är kvinnor som har barn. Statistik visar också att människor, på grund av arbetslöshet och bostadsbrist, bor kvar längre i studentbostaden. Många har förstås också en partner och vill bo tillsammans två och två.
6. Vi jobbar för generella standarder i det mesta, varöfr bygga särlösningar i detta? Och besökstillgänglighet handlar inte bara om personer med funktionsnedsättningar som är studiekamrater. Även morfar eller farfar vill hälsa på.

Boccia SM i Gävle

 
Varje år, en gång på vintern och en gång på sommaren, arrangeras svenska mästerskapen i bollsporten boccia inomhus respektive utomhus. Årets upplaga genomförs den 13-14 augusti på Nynäs IPs konstgräsplan. En projektgrupp som ska knyta ihop allt har bildats och vi träffades nyligen för ett första planeringsmöte. Det är mycket att göra, allt från att det ska finnas dommare/funktionärer och tävlingens lottning till praktiska detaljer som mat och fungerande tillgängliga toaletter. Personligen sitter jag och skriver på ett pressmeddelande om tävlingarna och försöker ordna en rolig, fortfarande lite hemlig, grej till alla tävlande.
 
Hela Sveriges bocciaelit kommer till Gävle. Totalt rör det sig kanske om ungefär 100 personer från hela landet. För mig började mitt bocciaspelande så här. Många år senare blev jag plötsligt uttagen i landslaget. I maj var jag i Lahti, typ tio mil från Helsingfors i Finland, för att representera Sverige i boccians Nordiska mästerskap. Individuellt var jag en förlust mot en norrman med 4-3 från att ta mig till slutspel och slåss om medaljerna. I lag, tillsammans med Kristian från Malmö, lyckades vi ta en bronsmedalj. En nordisk mästerskapsmedalj som gjort att jag, på svenska nationaldagen, fick ta emot ett stipendium från Sandvikens kommuns kultur och fritidsförvaltning.
 
Vill du veta mer och bokstavligen se hur det går till att spela boccia rekomenderar jag att du åker till nöjesparken Furuvik utanför Gävle lördagen den 20 augusti. Då arrangeras nämligen RBU-dagen och alla som vill får prova på att spela boccia. Den 13-14 augusti tycker jag förstås att du ska ta dig till Nynäs IP i Gävle där årets utomhus SM avgörs.

Mitt liv som hjulbent


Fredagen den 17 juni blir en grymt spännande dag i mitt liv. Det handlar förstås om att jag ännu inte tagit semester utan har ett inspirerande uppdrag för Cibes Lift Group i Gävle. Allt började med att gymnasieeleven William Österberg Berglund, på Polhemskolan i Gävle, startade ett UF företag (Ung Företagsamhet). William är rullstolsanvändare och föreläser om sitt liv som hjulbent. Han har drömmar om att en dag starta eget företag och utbilda andra i hur livet kan vara hur ett rullstolsperspektiv. Williams UF företag handlar om att man kan boka honom som föreläsare.

På en mässa nyligen, med fokus på Ung Företagsamhet, träffades William och en representant från Cibes Lift Group. Hiss-företaget bokade William och frågade samtidigt om jag ville vara med. Jag sa förstås ja. Den 17 juni gör vi ett program tillsammans. En föreläsning om Williams liv där jag "lägger mig i" och förhoppningsvis levererar det ena träffsäkra inspelet efter det andra. Med Alvar och humor kommer ett liv som hjulbent att presenteras.

Almedalen 2016

Jag kan i dag avslöja att jag just nu arbetar för fullt med planeringen och förberedelser inför årets politikervecka i Visby. Än i dag pratar människor jag möter i mitt arbete med tillgänglighet- och bemötandefrågor om förra året då jag anmälde Almedalsveckan för diskriminering på grund av otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen lade ner anmälan efter två veckor men den mediala, och oppinionsbildande, effekten blev enorm. Jag googlade mitt namn och Visby och fick över 6 000 träffar. Det senaste året har jag rest runt i hela Sverige för att utbilda andra och berätta om min personliga erfarenhet av lagen som betraktar otillgänglighet som diskriminering.
 
Nytt år, ett nytt Almedalen och nya utmaningar. Tidigare år har jag tänkt "DHR" och befunnit mig på ön med DHR-stadgar och DHR-ideologi som grund. I år är jag där i egenskap av tillgänglighetsrådgivaren och företagaren Lars-Göran Wadén. Tillsammans med min kollega Johan Seige ska en mängd möten med spännande personer genomföras. Självklart ska vi, som ifjol, även försöka hinna med så många seminarier, mingel och debatter som möjligt. Och se upp för när du minst anar det så dyker vi kanske upp på någon scen.
 
För mig kommer årets Almedalen handla en hel del om diskrimineringslagen. Jag har intervjuat närmare hundra personer och svaren får du läsa under Almedalsveckan här i min blogg. Jag har helt enkelt ställt frågan - Vad tycker du om den nya lagen som betraktar otillgänglighet som diskriminering? Jag har fått svar från nästan alla. Om du fortsätter att följa min blogg får du bland annat veta vad Kultur- och Demokratiministern Alice Bah Kuhnke, Kristdemokraternas David Lega, Boverkets generaldirektör Janna Valik, Handikappförbundens ordförande Stig Nyman, Astma och Allergiförbundets ordförande Maritha Svedvallson och DO (Diskrimineringsombudsmannen) Agneta Broberg säger när jag ställer frågan. När jag tänker efter är det faktiskt hur fantastiskt kaxigt som helst att alla dessa människor (och många, många fler) vill svara och att jag får publicera svaren här i min blogg.

RSS 2.0