God jul och gott nytt år

Nu tar jag lite jul- och nyårslov. Ett intensivt men roligt 2017 är över och jag konstaterar att jag går mot mitt elfte år som företagare. Den uppmärksamme bloggläsaren har säkert sett att jag lovat sex tävlingar under 2017 i bloggen för att fira företagets tioårsjubileum, men jag har bara publicerat fem. Min tid har helt enkelt inte räckt till, men jag lovar att den sista tävlingen tycker upp under 2018 istället.
 
2017 har varit ett extremt innehållsrikt år. Förutom all nerdragning inom den personliga assistansen har ett arbete med att förändra/förbättra Boverkets byggregler startats. Handikappersättningen ses över, bidraget för bilinköp har förändrats, en ny lagstiftning om bostadsanpassning är på gång, färdtjänsen utreds, allt fler får sina parkeringstillsånd indragna och ett av alla undantag i lagen som betraktar otillgänglighet som diskriminering har plockas bort. Jag har säkert glömt hälften. Och som om inte det vore nog beslutade rikstagen om en helt ny nationell funktionshinderpolitik i november.
 
Mitt liv är alltid intensivt och fullbokat men i år har det varit extremt. Förutom alla mina föreläsningsuppdrag (ett 30-tal under året) runt om i landet har jag fått förtroendet att göra många inventeringar av utomhus- och innomhusmiljöer. Under hela året har jag även varit ute på turné med Kulturens bildningsverksamhets Arvsfonden projekt Funk i 4d och arbetat med att skapa mer tillgänglig kultur för fler. 2017 har också innehållit ett förbundsmöte med funktionshinderorganisationen DHR. Jag har, sedan länge, engagerat mig i DHR på olika sätt lokalt i Gävle och regionalt i Gävleborg. Även på nationella uppdrag i samråd med diverse mydigheter som Boverket, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Post- och Telestyrelsen. Men från och med i år är jag även förbundsstyrelseledamot.
 
Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Tillgänglighetspengar från Folkbildningsrådet

Den nya fördelningsmodellen av statsbidraget till studieförbund gör att 8 procent av de 1,7 miljarderna som fördelas genom Folkbildningsrådet är ett öronmärkt tillgänglighetsbidrag. När ABFs budget för 2017 sammanställdes avsattes 5,5 miljoner kronor till öronmärkta tillgänglighetspengar. Om ABF ville skulle de kunna få mer pengar om studieförbundet valt att arbeta mer med tillgänglighetsfrågorna. Men ABF satte samma belopp för 2017 som man hade 2016. I budgeten för 2018 är det fortfarande 5,5 miljoner som gäller.
 
Ett problem, som jag ser det, är att det i dag finns 2,4 miljoner kronor kvar av 2017 års tillgänglighetspengar trots att året snart är slut. När jag frågade ABF varför årets 5,5 miljoner kronor inte används menar förbundskansliet att man upplever det nya stadsbidrgets öronmärkta pengar som krångligt. De tror också att ABFs ombudsmän har dålig kunskap om hur pengarna får användas.

Hårloftet får tillgänglighetspris

På bilden syns Agneta Frid, ledamot i Gävleborgsdistriktet, Annika Löfquist på Hårloftet, Lisbeth Forsman ordförande i Gävleborgsdistriktet och mig.
 
1992 bestämde FN att utse den 3 december till en Internationell funktionshinderdag. Enligt statistiken har 15 procent av jordens befolkning någon form av funktionsnedsättning. Denna dag uppmärksammar personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Tyvärr blir fokus ofta på brister och rättigheter som inte efterlevs. I Sverige är funktionshinderrörelsens kritik mot Regeringen, Socialdepartementet och Försäkringskassans agerande när det gäller den personliga assistansen högt på dagordningen när den Internationella funktionshinderdagen "firas". Förra veckan antog riksdagen en ny nationell svensk funktionshinderpolitik som är mer knuten till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning än tidigare. Men den har fått mycket kritik eftersom strategin saknar tydliga, konkreta och mätbara mål.
 
Du som känner mig vet att jag är mycket engagerad i organisationen DHR. Förutom mitt spännande förtroendeuppdrag som förbundsstyrelseledamot är jag vice ordförande i både Gävleavdelningen och Gävleborgs läns distrikt. DHR Gävleborgs läns distrikt har de senaste åren uppmärksammat den Internationella funktionshinderdagen genom att dela ut en blomma och ett diplom till någon som gör något bra ur tillgänglighetssynpunkt.
 
Agneta Sundin på P4 Gävleborg intervjuar Annika Löfquist på Ateljé Hårloftet.
 
Ofta påpekar funktionshinderrörelsen brister. När rättigheter inte följs och otillgänglighet dyker upp står funktionshinderrörelsen där och protesterar. Det är viktigt, väldigt viktigt. Samtidigt är det även viktigt att lyfta goda exempel och berömma alla som gör något bra. År 2014 fick Peterson Guld och Ur i Bollnäs vårt tillgänglighetspris. År 2015 delades det ut till Hofors kyrka. Förra året fick Gävleborgs läns distriktet inte in någon nominering, men i år gick tillgänglighetspriset till Ateljé Hårloftet i Valbo. Tillsammans med P4 Gävleborg överraskade vi ansvariga för hårsalongen i förmiddags.

RSS 2.0