Hur tänkte kommunens förskola nu?

Många personer med funktionsnedsättning i Gävle upplever att det blivit svårare att få ett parkeringstillstånd av kommunen. Kanske beror det på att Gävle kommun så ofta använder handikapparkeringsplatserna till annat. För en tid sedan upptäckte jag att Gavlegårdarna använder handikapparkeringsplatser.
 
 
I dag upptäckte jag att kommunens "bussiga" förskola gör samma sak. Naturligtvis har jag skickat ett mail till ansvariga på kommunen och förväntar mig svar. Får kommunen göra så här? Bilderna nedan är fotograferade utanför Folkets Hus där det finns två tillgängliga handikapparkeringsplatser.... som i dag alltså användes av Gävle kommuns förskolebuss.
 
 
 ---------------------------
Svar från kommunen:
 
Hej.
Tack för ditt mejl och information.
Detta är naturligtvis inte bra att uppta en handikapp parkering.
Jag har informerat ansvarig personal samt chef.


Camilla Larsson
Chef , Gävle Kommuns förskolor
Utbildning ,Gävle

Lördagen den 12 april

Det dyker hela tiden upp nya föreläsningsuppdrag. Ett av de senaste handlar om ett uppdrag i Degerfors. Lördagen den 12 april utbildar jag medlemmar i DHRs Örebrodistrikt i tillgänglighetsfrågan när de arrangerar sitt årsmöte på Folkets hus.

Torsdagen den 20 mars 2014

Om du inte redan visst det så kan jag berätta att mina föreläsningar om tillgängliget och bemötandefrågor oftast handlar om hur du kan skapa tillväxt och öka din omsättning radikalt genom att göra din verksamhet mer tillgänglig för fler. Torsdagen den 20 mars arrangerar Handelskammaren en lunchföreläsning för sina medlemmar i Falun. Nu är det alltså dags för Faluns företagare att få ta del av min kunskap kring dessa aktuella frågor.

Många strängar på min lyra

Ibland känns det som om jag har för många strängar på min lyra. Men samtidigt kan jag inte låta bli att lägga näsan i blöt när det handlar om någon funktionshinderpolitisk fråga. Förutom mina föreläsningar om tillgänglighet- och bemötandefrågor är jag nu medarrangör och hjälper till i planeringen av ett spännande evenemang den 25 mars i Gävle. Jag arbetar förstås även mycket i egenskap av förtroendevald i DHRs förbundsstyrelse och har några skrivande uppdrag då och då när tillfälle ges att skruva ihop en artikel, insändare eller krönika. Och eftersom det inte är nog startar jag även en skrivarkurs på måndag, ett arrangemang i samarbete med Bildningsförbundet Kulturens som ska pågå nästan hela våren.

En historisk dag

I dag är ingen vanlig måndag. Det är en historiskt viktig dag där integrationsminister Erik Ullenhag presenterat regeringens förslag till ny lag som betraktar otillgänglighet som diskriminering. Om riksdagen säger ja blir det en stor förändring som påverkar dig. Personer med funktionsnedsättning kan använda lagen så här: "När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen ska komma i en jämförbar situion med en person utan funktionsnedsättning." Det handlar om att lyfta tillgänglighetsfrågan till att handla om mänskliga rättigheter. Alla ska alltså kunna driva enskilda fall, och ha rätt till ekonomisk ersättning, om man känner sig diskriminerad. Men det handlar naturligtvis inte om all otillgänglighet. Jo, det handlar om allt från fysisk miljö, information och kommunikation till brister i personlig service och verksamnet. Det ska omfatta alla områden som i dag faller under diskrimineringslagstiftningen. Men det är främst de så kallade enkelt avhjälpta hindren det gäller.

Det finns även undantag. Ett exempel är att företag och vårdinrättningar osv... Med färre anställda än tio personer inte behöver följa lagen. Diskrimineringslagen är också tänkt att till hundra procent följa Plan- och Bygglagen eller EU-förordningar. Det innebär att ingen kommer kunna använda diskrimineringslagen vid exempelvis otillgängliga studentbostäder. Privatpersoner undantas också och åtgärder ska inte behöva vidtas där det praktiskt är ogenomförbart eller för kostnadskrävande att tillgänglighetsanpassa. Ingen ska heller behöva göra sin bostad tillgänglig när den läggs ut för visning inför försäljning, och man kan inte ställa krav på en arbetsgivare att göra lokaler anpassade om person med funktionsnedsättning själv ringer och frågar efter arbete.

Riksdagen förväntas anta det nya lagförslaget innan sommaren. Planen är att den nya lagen börjar gälla från och med den första januari 2015. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig. Sedan 2007 arbetar jag över hela Sverige med att utbilda i tillgänglighet och bemötandefrågor. Vill du veta hur det nya lagförslaget kan påverka dig kan jag ge svaret.RSS 2.0