Norrbacka-Eugeniastiftelsen - möte den 17 september 2019

Varje år delar Norrbacka Eugeniastiftelsen ut pengar med fokus på att på olika sätt förbättra livssituationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Medel tilldelas både privatpersoner och föreningar, men när styrelsen träffades tisdagen den 17 september handlade det om att fördela pengar till universitetsstuderande som forskar inom ämnen som berör personer med nedsatt rörelseförmåga.
 
I alla år har jag verkat (lobbat och tjatat) för att Norrbacka Eugeniastiftelsens pengar inte bara ska gå till forskning om sjukvård- och rehabiliteringsrelaterade ämnen. Det är självklart viktigt, men forskning om annat har, i mitt tycke, allt för ofta prioriterats bort. I år får dock många andra forskningsprojekt också bidrag och jag törs kaxigt påstå att det mycket är min förtjänst. Det kan handla om arbetsliv, skola, hjälpmedel, personlig assistans, livskvalitet och vardagsliv. Inom de två sistnämnda handlar det till och med om min verkliga hjärtefråga, alltså tillgänglighet.
 
En forskning, som beviljades pengar, handlar om att identifiera och redogöra för förbättringsområden som är viktiga för att öka tillgängligheten bland företag och offentliga organisationer som arbetar för att utveckla service och produkter i natur- och friluftsområden för personer med fysiska funktionsnedsättningar i Jämtland. Ett annat forskningsprojekt som fick pengar ska identifiera viktiga komponenter för planering och underhåll av vinterstäder för att öka kunskapen om säsongsrelaterade variationer i fysisk aktivitet bland individer med varaktig fysisk rörelsenedsättning.
 
Om jag sammanfattar alla 24 beviljade projekt av 53 ansökningar handlar uppskattningsvis 60 procent om rehabilitering och annat sjukvårdsrelaterat. De resterande 40 procenten går till annat, bland annat mina hjärtefrågor.
 
Totalt utbetalas 1 750 000 kronor. Då antalet kronor att fördela är, enligt vår budget, mindre än ifjol tvingas styrelsen ta tuffa beslut. Vi gör snäva prioriteringar och forskning som borde fått lite pengar får ändå avslag. Norrbacka Eugeniastiftelsens nuvarande satsning på mer långsiktiga doktorandlöner avslutas i år vilket ger styrelsen mer utrymme under år 2020. Vi har i år gallrat bland ansökningarna till förmån för forskning som påverkar barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

RSS 2.0