Två föreställningar i Sundsvall

I mars gör jag två föreläsningar, i gränslandet av att vara teater, den13:e och 14:e mars i Sundsvall. Först ett kvällsprogram med middagsbuffé från klockan 17.00 onsdagen den 13:e. Sedan ett program som inleds med lunch från klockan 11.00 torsdagen den 14:e. Alla som har tid och lust är hjärtligt välkomna till Sveateatern. Mer information om mitt program kring tillgänglighets- och bemötandefrågor hittar du här. Här kan du även boka billjetter.

Arbeta med funktionshinderpolitik som en trojansk häst

De senaste veckorna har jag grubblat mycket över hur personer med funktionsnedsättning på bästa sätt kan påverka. Drömmen är att en dag få leva i ett samhälle som aldrig diskriminerar eller särbehandlar någon utan ger förutsättningar och möjligheter åt alla att leva ett självständigt, innehållsrikt och spännande liv. Bristande tillgänglighet måste bort, okunskap och förfärligt otrevligt bemötande elimineras och assistans och hjälpmedel måste erbjudas alla med assistans- och/eller hjälpmedelsbehov.
 
Jag har försökt påverka i hela mitt liv. För det första som enskild privatperson när jag med pennan som vapen fyller lokaltidningarnas insändarsidor om allt jag anser är orättvist. För det andra som idéellt arbetande förtroendevald och engagerad i funktionshinderrörelsen på miljontals sammanträden med handikappråd och tillgänglighetsgrupper i kommuner, landsting och myndigheter. För det tredje som egenföretagare där jag i rollen som tillgänglighetskonsult utbildar alla i tillgänglighets- och bemötandefrågor, samt tillgänglighetsinventerar diverse utomhus- och inomhusmiljöer.
 
De senaste veckorna har jag funderar över vad jag EGENTLIGEN gjort för nytta. Min bok "Livet rullar vidare" kom ut 2003. Jag intresserade mig naturligtvis för funktionshinderpolitik även innan 2003, men räknar jag lågt kan jag alltså i år fira 10-årsjubileum med mitt ständiga kämpande för ett rättvist samhälle. Tänk att det gått tio år. Jag är inte den som genomgått någon 30-årskris, inte heller någon 40-årskris dök upp förra året. Men när jag ser vårt fortfarande otillgängliga samhälle, hör förfärligt otrevliga uttalanden om personer med funktionsnedsättnings överhuvudtagets existens av höga beslutsfattare och ser hur snaran allt mer dras åt när det gäller assistans och hjälpmedel får jag ångest. Vad har jag EGENTLIGEN presterat de senaste tio åren?
 
Kanske arbetar jag på fel sätt? Kanske borde mitt personliga engagemang dämpas, mina förtroendeuppdrag inom funktionshinderrörelsen minskas och mitt företag läggas ner? Istället borde jag kanske ta reda på vilket politiskt parti som bäst representerar mina åsikter, bli medlem, och ställa upp i kommande kommun-, landstings- och riksdagsval 2014. Och om/när jag blir invald kan jag arbeta med funktionshinderpolitik likt en trojansk häst. Men frågan är om det finns något riksdagsparti som verkligen intresserar mig, någon organisation som lever upp till de funktionshinderpolitiska krav som jag ställer. Egentligen borde jag kanske starta ett eget parti. Skulle du rösta på Tillgänglighetspartiet i nästa val 2014?
 
Jag har fått kontakt med en man från Söderhamn som startat föreningen Common sens in Sweden. Inför förra valet försökte han bilda ett parti med fokus på funktionshinderfrågor men nådde inte ända fram. Inför 2014 vill han försöka igen. Kanske kommer jag att om ytterligare tio år konstatera att mitt funktionshinderpolitiska arbete fortsatt, men att jag förvandlats till en trojansk häst. Jag har i alla fall undertecknat och givit mitt stöd för ett eventuellt "Tillgänglighetsparti".

WheelMate

I dag har jag provat en ny app i min Ipad. Den heter WheelMate, är gratis och hjälper användaren att hitta närmaste tillgängliga toalett eller parkeringsplats. Idéen känns fantastisk. Tänk dig denna app i mobilen och plötsligt är du bara ett knäpp med fingret på din skärm från att hitta tillgänga toaletter och parkeringsplatser - vart du än är i hela Sverige. Men tyvärr är det inte riktigt så bra. Idéen är, som sagt, fantastisk, men för att appens ska kännas användarvärd behöver den matas med mycket mer information. I dagsläget finns bara strax över 30 000 registrerade toaletter och parkeringsplatser. När jag sökte på min hemstad hittade jag ingenting. Appen fungerar så att användarna själva lägger in nya platser vilket betyder att risken för "Moment 22" är stort. Antingen blir det en negativ sprial. Antalet registrerade toaletter och parkeringsplatser är få, ingen använder appen, och antalet registreringar blir inte fler. Eller en positiv spiral där dagens användare gör massor av registreringar, appen blir omtalad och populär vilket leder till fler användare som registrerar ännu mer. För att WheelMate ska bli bra krävs det altlså ett användaransvar, att alla ger sig ut på stadens gator och torg för att hitta tillgängliga parkeringsplatser och toaletter. Men du... glöm inte att verkligen kontrollera om parkeringsplatsen eller toaletten uppfyller alla lagkrav på tillgänglighet innan du registrerar den i WheelMate. Jag har ingen lust att i en nödsituation vägledas av WheelMate till en toalett, och i sista sekunden upptäcka att den användaren som påstått att toaletten är tillgänglig inte kan regelverket om vilka krav en tillgänglig toalett ska uppfylla.
 
http://www.wheelmate.com/en/
 

Tisdagen den 5 mars

Vårterminen fylls just nu med spännande uppdrag där jag får förmånen att utbilda andra i tillgänglighets- och bemötandefrågor runt om i hela landet. Tisdagen den 5 mars besöker jag exempelvis Leksands folkhögskola för att göra ett spännande, underhållande och lärorikt program för lärare och elever tillsammans med Marika Vahinger.

Måndagen den 4 februari

Måndagen den 4 februari har jag fått förtroendet att prata om tillgänglighet när Trafikverket arrangerar en stor föreläsning på konserthuset i Gävle. Det känns grymt inspirerande, och det sitter närmare 500 personer i publiken. En detalj jag inte kan låta bli att ta upp i min föreläsning handlar om varför Trafikverket inte arbetar för att göra sin verksamhet tillgänglig för hörselskadade och döva. På följande sajt står:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallplatser-och-bytespunkter/
 
"Trafikverket har tagit fram rekommendationer för hur bussterminaler, bytespunkter och hållplatser ska anpassas för äldre, rullatoranvändare, rullstolsburna, synsvaga och blinda"
 
Trafikverket bryr sig alltså inte om hörselskadade och döva, eller?
 

RSS 2.0